Selektiv pletering

Selektiv pletering (børstepletering) er en elektrolytisk metode hvor metallbelegget påføres ved hjelp av en grafittanode som beveges over skadestedet.

Elektrolyseutstyret er mobilt, og metoden egner seg til å reparere riper og småskader på større maskindeler. Demontering av delene som skal repareres er i mange tilfeller ikke nødvendig.

Det er mulig å velge mellom et bredt spekter av belegg. Alt fra rene krom- eller nikkelbelegg, til belegg med innblanding av cobolt eller wolfram kan påføres. Beleggtype velges i hvert enkelt tilfelle ut i fra krav til hardhet og korrosjonsmotstand.

Tekniske egenskaper på de forskjellige beleggtypene oppgir vi ved forespørsel.

Norsk Everit A/S
Post adresse:
Sliperiveien 20
3718 SKIEN
Norway

Telefon: 35 50 43 30
Telefax: 35 50 43 33
E-mail: info@everit.no