HardkromFerdig krommet

Hardkrom benyttes som et hardt tynt toppsjikt/slitesjikt da beleggsflaten har liten friksjon.

Krombelegget har en struktur med mikrosprekker. Dersom beleggingsflaten skal være korrosjonsmotstandig, bør Everit elektrolytisk nikkel legges under kromsjiktet som en korrosjonsbarriere.

Krombelegget har følgende egenskaper:


Hardhet
1000 - 1150 HV

Bindestyrke
200 - 300 N/mm2

Sjikttykkelser
0,01 - 0,20 mm


Norsk Everit A/S
Post adresse:
Sliperiveien 20
3718 SKIEN
Norway

Telefon: 35 50 43 30
Telefax: 35 50 43 33
E-mail: info@everit.no