Everit - elektrolytisk nikkel

Everisering er en beleggingsmetode som bør velges til korrosjonsbeskyttelse og utbedring av slitasje- og korrosjonsskader.

Forbindelsen mellom nikkelbelegget og grunnmaterialet blir fullstendig homogen. Belegget kan derfor bearbeides på samme måte som grunnmaterialet, for eksempel dreies eller freses.

Prosessen innvirker ikke inn på grunnmaterialet egenskaper, og uønskede varmespenninger kan ikke oppstå under prosessen. Everisering brukes derfor i stor utstrekning som et alternativ til Inconel påleggsveis.

Everisering kan utføres i tykkelser fra 0,01 mm og opp til mer enn 3,0 mm.

Metodens egenskaper og anvendelsesområder er veldokumentert. Gjennom årene er det utført en rekke tester på beleggets egenskaper. Kopi av testrapportene kan du få ved å kontakte oss.

Everitbelegget har følgende egenskaper:


Legering
99,99% Ni

Hardhet, normal belegg
220 - 280 HV

Hardhet, topp sjikt
500 - 550 HV

Bindestyrke
400 - 500 N/mm2

Sjikttykkelser, normal belegg
0,01 - > 3,00 mm

Sjikttykkelser, topp sjikt
0,01 - 0,20 mm


Norsk Everit A/S
Post adresse:
Sliperiveien 20
3718 SKIEN
Norway

Telefon: 35 50 43 30
Telefax: 35 50 43 33
E-mail: info@everit.no